Naar hoofdcontent

Nieuwspagina

Elly en Monique stoppen als pupcoteam

Monique Wilms en Elly Klaaskate gaan stoppen met het pupcoteam. Acht jaar lang hebben ze klaar gestaan voor alle pupillen en nu geven ze graag het stokje over aan nieuwe vrijwilligers.

Elly en Monique stoppen als pupcoteam

Beste HIJC leden,

Met veel plezier hebben Monique en ik vanaf 2009 pupillen, ouders en trainers van de HIJC begeleid.

We waren aanwezig op de trainingen op donderdag en zaterdag, bij de pupillenwedstrijden in Enschede. We hebben ervoor gezorgd dat er 's winters trainers waren voor de zeven verschillende pupillengroepen en zomers bij het skeeleren en hardlopen op de Combibaan. Nieuwe leden en proeflessers kregen de leenschaatsen en informatie over de club.

In juni tijdens de Algemene Ledenvergadering zal ik mijn taak als pupillencoördinator neerleggen en tevens  ben ik niet meer verkiesbaar in het bestuur.

Tot op heden is er (nog) geen nieuwe pupillencoördinator. Wel zijn er al een aantal deeltaken ingevuld:

  • Zo zullen Anke Kuipers (ouder) en Maureen Hesselink (ouder en secretaris HIJC) op respectievelijk donderdag en zaterdag aanwezig zijn als aanspreekpunt voor o.a. proeflessers en nieuwe leden;
  • Jan Woelders (pupillen trainer) zal komend schaatsseizoen de deelnemers voor de Interclubs verzorgen;
  • Alle berichten over wedstrijden zullen jullie voorlopig zelf moeten opzoeken op BC Twente (> kalender > langebaan > Enschede);
  • Pupillennieuws voor de Overkomer schrijven is ook één van de taken;
  • We hebben diverse evenementen georganiseerd zoals het diplomaschaatsen in het verleden en  het invoeren van het Vaardigheidspaspoort de laatste twee jaren;
  • Het organiseren /bijhouden /administreren van de testdagen voor het Vaardigheidspaspoort is ook een deeltaak;
  • Ook organiseerden we vergaderingen voor de pupillentrainers en nog veel meer.

We vinden het tijd dat nieuwe vrijwilligers onze taken overnemen. Dat mogen ook ouders (die geen lid zijn) van pupillen zijn. Daarom vragen we jullie om eens te kijken naar de vrijwilligers pagina op de site; misschien willen jullie ook wel een steentje  bijdragen aan één van de taken die onze HIJC zo'n mooie club maakt. Zonder vrijwilligers kan onze club niet bestaan. Bedenk dat ook jullie kind profijt heeft van een trainer die wekelijks vrijwillig training geeft. En als het je iets lijkt meld je dan bij het secretariaat.

Als "pupillencoördinator" je iets lijkt kun je bij het secretariaat opvragen welke taken hierbij horen
Wil je een deeltaak invullen, ook dat is mogelijk!

Ook zoeken we nog een ouder die op maandag tijden de skeelertraining aanwezig wil zijn om het gebouw te openen, evt. skeelers uit de container te halen, vraagbaak zijn voor kinderen en ouders en indien nodig alles weer af te sluiten.

Voor Monique en mij was het een leuke plezierige tijd waarin we veel kinderen blij hebben  gemaakt.

Bedankt!
Elly Klaaskate en Monique Wilms
 

De foto van Monique en Elly samen is uit 2008 toen het pupcoteam begon.

Mocht u het niet eens zijn met de publicatie van een foto kunt u dat per e-mail kenbaar maken aan de webmaster (webmaster@hijc.nl). De foto wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.

Volgende artikel

22 maart vervalt trainingsuur in het eerste blok
22 maart vervalt trainingsuur in het eerste blok
22 maart vervalt trainingsuur in het eerste blok

Vorige artikel

Weer zomertraining recreanten?
Weer zomertraining recreanten?
Weer zomertraining recreanten?