Archief zomer 2008

Nieuws zomerseizoen 2008-2009

NIEUWE DATUM Afhalen van de schaatskleding[23-09-2008]

De leverancier van de schaatskleding heeft laten weten dat de bestelde kleding niet op tijd geleverd kan worden.

Zegt het voort !! Zegt het voort !! Zegt het voort !! Zegt het voort !!

Er is nu een nieuwe datum afgesproken en wel:

donderdag 2 oktober 2008
Plaats: Clubgebouw HIJC, Van Alphenstraat
Tijd : 18.30uur - 19.30uur
Namens de kledingcommissie,
Hans Vollenbroek / Bernadette Bruggink, herman.bruggink@planet.nl

Afhalen jaarkaart publieksuren IJsbaan Twente [23-09-2008]

HIJC-leden die een baankaart nemen voor 2 of meer trainingsmomenten per week, kunnen, tegen een geringe bijbetaling van 15 euro, een jaarkaart kunnen kopen voor de IJsbaan Twente, voor de publieksuren. Met een dergelijke jaarkaart heeft u onbeperkt toegang tot de ijsbaan op de publieksuren.

U kunt deze jaarkaart afhalen in de week van 13-17 oktober, om 19.30 uur, aan de kassa van de IJsbaan Twente. Vergeet niet uw baankaart mee te nemen (de baankaarten worden uitgedeeld tijdens de eerste trainingen in de week van 6 oktober). Er kan ook worden gevraagd naar legitimatie.

Voor TRAINERS geldt als vereiste voor de goedkope jaarkaart dat men een baankaart moet hebben voor 1TRAINERSmoment (en dus geen 2!) + 1 TRAININGSmoment per week.

Eerste ijs op de 400m kunstijsbaan[27-08-2008]

Het gaat goed met de 400m kunstijsbaan in Enschede !!
Vandaag is voorzichtig begonnen met het leggen van een ijsvloer.
Op deze link van RTV Oost is een filmpje te zien en een interview met de ijsmeester te bekijken en te beluisteren.

Succes bij de RBR Deurningen[10-07-2008]

Behalve leden van de marathongroep, hebben ook drie jeugdige deelnemers van de wedstrijdgroep,getraind door Stefan ten Dam en Jan Anne Woelders, uitstekend gepresteerd.

Peter Verkerke heeft als 16 jarige de RBR in zijn eentje voltooid. Een prima prestatie!!
Ook de dames hebben zich niet onbetuigd gelaten. Mythe Lamme en Jinthe Roelofs hebben als damesteam de derde plaats bemachtigd en hebben laten zien dat er met hun conditie en doorzettingsvermogen niets mis is.
Ook Jos Keulstra, fietstrainer van deze groep op de donderdagavond, liet zich niet onbetuigd.

Voor de complete uitslag en foto's zie hier.
Nog meer foto's klik hier.

IJsbaanTwente19-06-2008

Donderdag 19 juni 2008 is er een vergadering geweest van de Baan Commissie (BC) Twente met de ijsclubs, over de ijshuur en de urenindeling voor de IJsbaan Twente.
De BC heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de exploitant van de ijsbaan over de uren en de kosten.
De ijsclubs, waaronder de HIJC, hebben in grote meerderheid ingestemd met de hoofdlijnen van het akkoord. De BC kan nu met de exploitant de details voor een definitief contract nader uitwerken.
De kosten voor ijshuur van IJsbaan Twente zijn vergelijkbaar met de kosten die vorig jaar in Deventer moesten worden betaald. Dit betekent dat voor de leden die het afgelopen seizoen in Deventer hebben geschaatst, de kosten voor het komende seizoen min of meer vergelijkbaar zijn. Voor de mensen die in de Euregiohal schaatsten gaan de kosten wel omhoog, omdat de ijshuur daar lager was dan voor de nieuwe ijsbaan. Alleen leden die aan wedstrijden in KNSB verband deelnemen moeten een licentie kopen, de andere leden kunnen dus zonder licentie op IJsbaan Twente schaatsen. De penningmeester zal het één en ander nader uitwerken tot een contributievoorstel, dat in de extra ledenvergadering van september aan de leden zal worden voorgelegd.
Voor alle leden die meer dan één keer per week trainen geldt, dat zij voor een beperkt bedrag (EURO 10,- tot 15,-) een jaarkaart voor de publieksuren kunnen kopen.
Wat de indeling van de uren betreft heeft de BC, na inventarisatie van de wensen van de ijsclubs, een voorlopig schema opgesteld. De ijsclubs zullen zich daarover nog nader moeten beraden.
Voor de HIJC zou het er in hoofdlijnen op neerkomen dat de wedstrijdgroepen (Deventer schaatsers) op maandag, woensdag en vrijdag blijven trainen.
De recreanten en de pupillen (Euregio schaatsers) zullen, zoals het er nu uitziet, op dinsdag, donderdag en zaterdag op de ijsbaan terecht kunnen om te trainen. De komende weken moet het schema door de ijsclubs, in overleg met de BC, definitief worden ingevuld.
Zodra er meer nieuws is, maken we dat via de HIJC site bekend.
het bestuur van de HIJC

Verslag algemene ledenvergadering [16-06-08]

Op maandag 16 juni is weer de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
Allereerst werd er aandacht besteed aan de stand van zaken rondom de IJsbaan Twente. Er is nog weinig bekend over de kosten en organisatie rond de nieuwe 400 m. baan. Hierdoor was het voor de penningmeester, Karel van den Velden, niet mogelijk een begroting te presenteren. Dit wordt gedaan op een extra ledenvergadering, zaterdag 20 september, voorafgaande aan de feestavond ter opening van het nieuwe schaatsseizoen.

Ook werd er weer aandacht besteed aan de kampioenen van het afgelopen seizoen, met name:

  • Tim van Benthem gewestelijk kampioen pupil C.
  • Lotte van Weert gewestelijk kampioen pupil A.
  • Demian Roelofs gewestelijk kampioen sprint junior B en gewestelijk allround junior B, tevens 2e NK allround junior B.
  • Loes Schurink & Liset Vliegen & Marijn Kip 1e plaats NK scholenploegenachtervolging, recreanten 15-17 jr.
  • Dorien van Dam & Lisa Harms 3e plaats NK scholenploegenachtervolging, recreanten t/m 14 jaar.
Elin Nales heeft het hoogste bedrag voor de schaatsadon binnengehaald.
Zoals elk jaar werd ook nu weer de Stimuleringsbokaal uitgereikt. Thies Bouwhuis was de junior C met de meeste progressie op de 500 m. en de 1000 m. Hij mocht naast de bokaal die ter beschikking wordt gesteld door Hans Vollenbroek ook een rugzak met mooie sportbril ontvangen. Deze extra prijs werd ter beschikking gesteld door HOLSBEEK OPTIEK.
We hebben ook afscheid genomen van Wil IJsseldijk. Hij was in Deventer actief als trainer van de wedstrijdgroepen.
Ook dit jaar zijn door vrijwilligers diploma’s gehaald en wel:
  • Herman Bogchelman, Nico Groenendijk en Jeroen Lammerink Jury I.
  • Stefan ten Dam en Nico Groenendijk Trainer A wedstrijdschaatsen.
Jubilaris is Henk Abbink. Hij is 25 jaar lid van de HIJC.
Tevens kunnen we vermelden dat de ledenvergadering Freek Schipdam heeft gekozen als erelid van de HIJC vanwege zijn grote verdiensten voor de schaatssport. Mede dankzij de grote inzet van Freek hebben we in Twente altijd een kunstijsvoorziening gehouden.

Ontwikkelingen nieuwe ijsbaan[02-05-2008]

Op 24 april j.l. is er een vergadering belegd door de baancie. van de IJsbaan Twente voor alle ijsclubs in de regio.
Op deze vergadering heeft de baancie, bij monde van haar voorzitter Yme Drost, verslag gedaan van de vorderingen van de onderhandelingen over de huur van het ijs met Jan Heida, de exploitant van de ijsbaan.
Helaas is er nog geen overeenstemming bereikt over de huurprijs van het ijs. Dit betekent ook dat er ook nog geen duidelijkheid is over de uren waarop de baan voor de HIJC beschikbaar is.
Zodra er meer bekend is laten we dat via deze site aan jullie weten.
bestuur HIJC

Tom Prinsen naar VPZ[02-05-2008]
Tom Prinsen
heeft voor 2 jaar getekend bij VPZ.Nadat zijn vorige team, Team Telfort, stopte was hij hard op zoek naar een nieuwe ploeg.
Zijn doel is, zoals van velen, Vancouver waar in de winter van 2010 de Olympische Winterspelen worden gehouden.

Demian Roelofs naar Jong Oranje[10-04-2008]

Het hele afgelopen winterseizoen droomde hij er al van...zijn doel was Jong Oranje.
De vele uren training hebben zijn vruchten afgeworpen wantDemian Roelofs - trainend bij regio knsboost, en lid van de HIJC - is door de KNSB uitgenodigd om bij Jong Oranje te komen.

Foto's van de nieuwe ijsbaan[02-03-2008]

Reikhalzend wordt er door schaatsminnend Twente uitgekeken naar de nieuwe ijsbaan.Op deze stormachtige zondag is uw verslaggeefster eens een kijkje gaan nemen hoe het met de bouw gaat.
Het dak zit er bijna op en ook een eerste rij glas langs 1 buitenkant is aangebracht.
Door op onderstaande link te klikken krijgt u een kleine fotoimpressie.
http://picasaweb.google.nl/alikehomefotos/IJsbaanTwentemaart2008?authkey=pJbb6BLtqxw

Voor meer info over de ijsbaan zie
http://www.ijsbaan-twente.nl/