Naar hoofdcontent

Overkomer

Nieuwe sponsor

Recent heeft Heijmans N.V. reparatie werkzaamheden uitgevoerd aan de Combibaan. Als tegenprestatie hebben wij een knallend sponsordoek met het logo van Heijmans aan de baan opgehangen.

Nieuwe sponsor

Recent heeft Heijmans N.V. reparatie werkzaamheden uitgevoerd aan de Combibaan. Als tegenprestatie hebben wij een knallend sponsordoek met het logo van Heijmans aan de baan opgehangen. Wij danken Heijmans hiermee voor hun geleverde inspanningen zodat wij weer met een gerust hart gebruik kunnen blijven maken van onze Combibaan!

Heijmans Infra richt zich op het aanleggen, verbeteren en onderhouden van weginfrastructuur en openbare ruimte in Nederland; inclusief bijbehorende installaties en locatie gebonden objecten. Daarbij valt te denken aan wegen, viaducten, tunnels, sluizen, waterzuiveringsinstallaties en werkzaamheden die te maken hebben met kabels, leidingen en energievoorziening. Ook technische werkzaamheden om wegen en de openbare ruimte veiliger te maken, zoals verlichting, camera- en verwijssystemen, worden door Heijmans Infra uitgevoerd.

Met de diverse werkdisciplines die Heijmans Infra in huis heeft, is zij in staat om infrastructurele projecten integraal te benaderen en uit te voeren, waardoor ontwerp, realisatie en beheer & onderhoud passend op elkaar aansluiten. Voor de projecten die Heijmans Infra ontwerpt, uitvoert en beheert, wordt gebruikt gemaakt van kennis en kunde van ‘in house’ specialisten en afdelingen, zoals: ingenieursdiensten, asset management, span- en verplaatsingstechnieken en boortechniek, funderingstechnieken, wegspecialismen en bodemspecialismen.

 
Mocht u het niet eens zijn met de publicatie van een foto kunt u dat per e-mail kenbaar maken aan de webmaster (webmaster@hijc.nl). De foto wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.

Volgende artikel

Aanvang CrossFit trainingen
Aanvang CrossFit trainingen
Aanvang CrossFit trainingen

Vorige artikel

Van de G-toppers
Van de G-toppers
Van de G-toppers