Naar hoofdcontent

Overkomer

Bericht van de Technische Commissie

De afgelopen periode is er veel overleg geweest over de samenstelling en invulling van de wedstrijdgroepen voor het komende seizoen 2018-2019.

Bericht van de Technische Commissie

Dit overleg heeft plaatsgevonden tussen de Technische Commissie en de trainers van de wedstrijdgroepen en recentelijk hebben er individuele evaluatiegesprekken plaatsgevonden met alle schaatsers uit de wedstrijdgroepen van het afgelopen seizoen. Inmiddels zijn alle schaatsers geïnformeerd over de voortgang het komende seizoen.

Bij het ‘ter perse gaan’ van deze Overkomer kunnen wij helaas nog niet de exacte groepsindeling bevestigen maar de verwachting is dat dit spoedig zal gaan gebeuren. Wel kunnen wij alvast mededelen dat het aantal wedstrijdgroepen van 3 groepen het afgelopen seizoen zal gaan wijzigen naar 2 groepen het komende seizoen.

Zodra de invulling qua schaatsers en het trainers corps definitief is zal dit direct op de website medegedeeld worden. Aansluitend zal er zoals ieder jaar een voorlichtingsavond georganiseerd worden per groep waar de invulling en plannen voor het naderende seizoen door de trainers uitgelegd en toegelicht zullen worden.

Coördinatie TC: Bert Jaspers
E-mail: bbjaspers@t-online.de

Hier leest u meer over de HIJC Wedstrijdgroepen.

 

 
Mocht u het niet eens zijn met de publicatie van een foto kunt u dat per e-mail kenbaar maken aan de webmaster (webmaster@hijc.nl). De foto wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.

Volgende artikel

Nieuws van onze G-toppers
Nieuws van onze G-toppers
Nieuws van onze G-toppers

Vorige artikel

Schaatsen op het Runn-meer in Zweden
Schaatsen op het Runn-meer in Zweden
Schaatsen op het Runn-meer in Zweden