Naar hoofdcontent

Overkomer

10 juni Algemene Leden Vergadering (ALV)

Graag nodigen wij jullie uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Hengelose IJsclub.

De vergadering zal plaatsvinden op:
Datum: maandag 10 juni 2024
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Clubgebouw, van Alphenstraat, Hengelo

10 juni Algemene Leden Vergadering (ALV)

Evenement datum:10-6-2024 20:00 - 21:30

Tijdens deze vergadering zullen wij de volgende agendapunten behandelen:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 12 juni 2023*
4. Terugblik seizoen 2023 - 2024
5. Verslag penningmeester
6. Verslagen commissies*
7. Nieuwbouw
8. Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement (meer info volgt binnenkort)
9. Rooster aan- en aftredende bestuursleden
     • Lars Harms aftredend en herkiesbaar
     • Jorrit Schouten kiesbaar
10. Huldiging HIJC-leden
11. Rondvraag

De uitgebreide agenda vindt u onder deze link. 

De jaarlijkse ledenvergadering biedt een uitstekende gelegenheid om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen onze club en om mee te denken over de toekomst van de Hengelose IJsclub. We waarderen jullie betrokkenheid en inbreng enorm en hopen dan ook op een grote opkomst.
Mocht u voorafgaand aan de vergadering vragen hebben of agendapunten willen aandragen, neem dan gerust contact op met het bestuur via secretariaat@hijc.nl.

 

Documenten om te downloaden

 
Mocht u het niet eens zijn met de publicatie van een foto kunt u dat per e-mail kenbaar maken aan de webmaster (webmaster@hijc.nl). De foto wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.