Lid worden

Het gehele jaar door is het mogelijk lid te worden van de Hengelose IJsclub (HIJC). De HIJC kent twee soorten leden: algemene leden en schaatsende leden.

Algemene leden

Algemene leden hebben gratis toegang tot de natuurijsbaan als deze geopend is. Verder kunnen zij meedoen aan de zomeractiviteiten: het skeeleren, de droogtraining en het fietsen.

Schaatsende leden

Schaatsende leden hebben dezelfde rechten als de algemene leden en hebben daarboven het recht om in een van de trainingsgroepen --in Enschede-- te schaatsen. Het bedrag dat schaatsende leden betalen bovenop het algemeen lidmaatschap wordt berekend op basis van de leeftijd en het aantal keren dat er geschaatst wordt. Verder worden de kosten voor de baankaart en evt. licentie in rekening gebracht. Meer informatie treft u aan bij Contributie.

Na aanmelding als schaatsend HIJC lid gelden de eerste twee trainingen als proeftraining, waarna het proeflidmaatschap automatisch wordt omgezet in een definitief lidmaatschap. Valt het schaatsen tegen dan kan na afloop van de tweede training alsnog worden afgezien van het lidmaatschap. Meld je daarvoor binnen 5 dagen – per e-mail – af bij de: ledenadministratie@hijc.nl.
 

Aanmelden

Aanmelding als lid kan bij de ledenadministratie door het invullen en verzenden van het formulier hieronder:           

Verzekeringen

De Hengelose IJsclub heeft (naast een opstalverzekering voor het clubgebouw en de inventaris), de door de KNSB geadviseerde verzekeringen op het gebied van Wettelijke Aansprakelijkheid, Collectieve Ongevallen en Bestuurdersaansprakelijkeheid afgesloten.

De praktijk leert echter dat schades en letsel die bij het uitoefenen van sport ontstaan veelal door verzekeraars als 'eigen risico' worden bestempeld, omdat bij sport en spel de regels omtrent aansprakelijkheid 'strenger' worden uitgelegd. Wij adviseren leden van HIJC dan ook zorg te dragen voor adequate eigen verzekeringen, waarbij minimaal aan een ziektekostenverzekering en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering moet worden gedacht.

Daarnaast zijn aanvullende materiaalverzekeringen mogelijk, maar deze verzekeringen kennen vaak beperkte uitkeringen, relatief forse premies en een eigen risicobedrag.

Het al dan niet afsluiten van (aanvullende) verzekeringen zien wij als een verantwoordelijkheid van de individuele leden.