Naar hoofdcontent

Nieuwspagina

Agenda ALV 13 juni 2022

Op 13 juni 2022 zal de volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) in onze kantine aan de van Alphenstraat. De ALV start om 20.00u. Bij deze de agenda.

Agenda ALV 13 juni 2022

Agenda algemene ledenvergadering Hengelose IJsclub
Datum: maandag 13 juni 2022
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Kantine HIJC

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en terugblik op het afgelopen seizoen door onze voorzitter
 3. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 5 juli 2021*
 4. Verslag penningmeester dmv PowerPoint 
  • jaarverslag 2021 – 2022
  • kascontrole
  • benoeming kascommissie 2022 – 2023
  • begroting 2022– 2023
 5. Verslagen commissies*
 6. Rooster aan- en aftredende bestuursleden
  • Bob Groenewoud: aftredend en herkiesbaar
  • Rob Overbeek: aftredend
  • Corinne de Lange: aftredend en herkiesbaar
  • Peter Tibben: aftredend
  • Rieke Tibben: aantredend (neemt functie van Peter Tibben over)
 7. Huldiging HIJC-leden
 • jubilarissen (door voorzitter)
 • uitreiking kampienen (door voorzitter)**
 • uitreiking stimulerings bkaal (door Hans Vollenbroek)
 • uitreiking marathnrijder van het jaar (door  Erik Klok)
 • gestpte trainers (door voorzitter)
 1. Rondvraag
 
Mocht u het niet eens zijn met de publicatie van een foto kunt u dat per e-mail kenbaar maken aan de webmaster (webmaster@hijc.nl). De foto wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.

Volgende artikel

25 juni Run-bike-run in Deurningen
25 juni Run-bike-run in Deurningen
25 juni Run-bike-run in Deurningen

Vorige artikel

HIJC jeugddag
HIJC jeugddag
HIJC jeugddag