Opzeggen lidmaatschap

De Hengelose IJsclub wordt zowel bij de baankaarten (dit is de toegang tot de IJsbaan Twente in Enschede) als bij de KNSB wedstrijdlicenties geconfronteerd met een werkwijze van de KNSB, waarbij bij niet-tijdige opzegging tot automatische verlenging wordt overgegaan, waarna de kosten van trainingskaarten en licenties aan de HIJC in rekening worden gebracht.

Dit noodzaakt ons om een streng opzeggingsbeleid te hanteren:

Opzeggen lidmaatschap:

Indien u het lidmaatschap van de HIJC volledig wilt beëindigen, dient u dit uiterlijk 30 juni per e-mail aan ons door te geven: ledenadministratie@hijc.nl.

 

Afmelden licentie:

Voor pupillen, de leden van de opleidingsgroep, de wedstrijdgroepen en de wedstrijdmarathongroep is een KNSB-licentie verplicht. Voor de wedstrijdrijdende recreanten is deze licentie optioneel. Recreanten die volgend seizoen géén gebruik meer willen maken van een licentie dienen dat uiterlijk 30 juni per e-mail te melden aan de: ledenadministratie@hijc.nl.

 

Afmelden baankaart IJsbaan Twente:

Actief schaatsende leden die willen stoppen met schaatsen dienen dit uiterlijk 30 juni per e-mail te melden aan de: ledenadministratie@hijc.nl.

 

Wijzigen baankaart IJsbaan Twente:

Actief schaatsende leden die hun baankaart willen wijzigen naar een ander trainingsuur of een andere dag dienen dit per e-mail te melden aan de: ledenadministratie@hijc.nl.

 

De verantwoordelijkheid voor tijdige opzegging / afmelding ligt bij de leden zelf. Indien door u niet tijdig wordt afgemeld, blijft u dus het komende seizoen conform de thans bekende gegevens in ons systeem en dat van de KNSB geregistreerd staan en ontvangt u dus een factuur voor de daarmee gepaard gaande kosten.