Opzeggen lidmaatschap

De Hengelose IJsclub wordt zowel bij de baankaarten (dit is de toegang tot de IJsbaan Twente in Enschede) als bij de KNSB wedstrijdlicenties geconfronteerd met een werkwijze van de KNSB, waarbij bij niet-tijdige opzegging tot automatische verlenging wordt overgegaan, waarna de kosten van trainingskaarten en licenties aan de HIJC in rekening worden gebracht.

Daarom moet u, indien u het lidmaatschap van de HIJC volledig wilt beëindigen, dit uiterlijk 30 juni per e-mail aan ons doorgeven: ledenadministratie@hijc.nl.

Gegevens bewaren

De Hengelose IJsclub heeft een archief met namen en adressen van oud-leden. Deze gegevens worden veilig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor leden van het bestuur. Ze worden uitsluitend bewaard voor archiefdoeleinden en om u mogelijk in de toekomst uit te nodigen voor een reünie of andere activiteit. De gegevens worden nooit ter beschikking gesteld van andere partijen om bijvoorbeeld reclame te maken.

Graag horen wij van u of wij uw naam, geboortedatum, geslacht, email- en huisadres mogen bewaren.

Formulier lidmaatschap opzeggen

(nog onder constructie, graag een mail sturen naar ledenadministratie@hijc.nl.

Naam [ naam invullen ]

Wil het lidmaatschap opzeggen per [  datum invullen  ]

[ ] Nee, ik wil dat mijn gegevens worden verwijderd. HIJC bewaart dan alleen gedurende 3 jaar de facturen die naar u zijn gestuurd in verband met de financiele verantwoording.

[ ] Ja, HIJC mag mijn gegevens bewaren. De gegevens worden verwijderd uit het actieve ledenbestand, maar wel bewaard in het oud-ledenarchief.

Afmelden licentie:

Voor pupillen, de leden van de opleidingsgroep, de wedstrijdgroepen en de wedstrijdmarathongroep is een KNSB-licentie verplicht. Voor de wedstrijdrijdende recreanten is deze licentie optioneel. Recreanten die volgend seizoen géén gebruik meer willen maken van een licentie dienen dat uiterlijk 30 juni per e-mail te melden aan de: ledenadministratie@hijc.nl.

Afmelden baankaart IJsbaan Twente:

Actief schaatsende leden die willen stoppen met schaatsen dienen dit uiterlijk 30 juni per e-mail te melden aan de: ledenadministratie@hijc.nl.

Wijzigen baankaart IJsbaan Twente:

Actief schaatsende leden die hun baankaart willen wijzigen naar een ander trainingsuur of een andere dag dienen dit per e-mail te melden aan de: ledenadministratie@hijc.nl.

 

De verantwoordelijkheid voor tijdige opzegging / afmelding ligt bij de leden zelf. Indien door u niet tijdig wordt afgemeld, blijft u dus het komende seizoen conform de thans bekende gegevens in ons systeem en dat van de KNSB geregistreerd staan en ontvangt u dus een factuur voor de daarmee gepaard gaande kosten.