Naar hoofdcontent

Overkomer

Bijdrage Rabobank verlichtig Combibaan

De verlichting langs de Combibaan Hengelo is vervangen door duurzame LED verlichting. De stichting Combibaan Hengelo heeft van Rabobank Centraal Twente een bedrag van € 2.000,-- ontvangen als bijdrage in de kosten. 

Bijdrage Rabobank verlichtig Combibaan

Vanwege het 125-jarig bestaan van de Rabobank in 2023 hebben ze landelijk € 9,75 miljoen teruggegeven aan de samenleving. Als coöperatieve bank zetten ze zich in voor een sterkere leefomgeving en een grote maatschappelijke betrokkenheid. Als onderdeel van deze mijlpaal heeft de Rabobank Centraal Twente éénmalig een bedrag van € 125.000 beschikbaar gesteld als extra bijdrage om te investeren in lokale duurzaamheidsoplossingen en projecten.

Omdat onze verlichting niet meer voldeed, te weinig lichtopbrengst en vooral een te hoog energieverbruik is geïnvesteerd in duurzame LED verlichting. Voor deze investering hebben we financiële ondersteuning gezocht.   

De oproep aan klanten en leden van de Rabobank om van hun duurzaamheidsbijdrage gebruik te maken was voor de Stichting Combibaan Hengelo de aanleiding om een verzoek in te dienen bij Rabobank Centraal Twente. Van de vele ingediende aanvragen is o.a. de Stichting Combibaan Hengelo beloond met een donatie van € 2.000,--. Een meer dan welkome bijdrage. Op 19 december jl. heeft de cheque-uitreiking plaatsgevonden. Voorzitter van de Combinaan, Yme Drost, heeft de prijs in ontvangst genomen. 

 
Mocht u het niet eens zijn met de publicatie van een foto kunt u dat per e-mail kenbaar maken aan de webmaster (webmaster@hijc.nl). De foto wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.